Multimedija - poticajni i zabavni sadržaji

 
Lijepo je biti benediktinka

Lijepo je biti benediktinka

Objavljeno: 13. 09. 2020 - 11:57


Saznajte više...
 

 

Papina nakana za listopad 2019: Za misionarsko „proljeće“ u Crkvi

Papina nakana za listopad 2019: Za misionarsko „proljeće“ u Crkvi

Objavljeno: 01. 10. 2019 - 7:35
Papa Franjo objavio je 1. listopada video poruku molitvene nakane za listopad koja glasi: neka dah Duha Svetoga potiče novo misionarsko proljeće u...

Saznajte više...
 

 

Kraljevstvo Božje je blizu…

Kraljevstvo Božje je blizu…

Objavljeno: 18. 02. 2018 - 12:09


Saznajte više...
 

Napravi mi plakat

Napravi mi plakat

Objavljeno: 15. 02. 2018 - 10:19


Saznajte više...
 

Duh i duša

Duh i duša

Objavljeno: 04. 02. 2018 - 8:20
Ipak, unutarnjost više vrijedi od vanjštine; unutra primamo Gospodina!

Saznajte više...
 

Tijelo i srce

Tijelo i srce

Objavljeno: 04. 02. 2018 - 8:14
Bog tako želi, dragi brate, da bude lijepo i izvana i iznutra!

Saznajte više...
 

 

[STRIP] - Carinik

[STRIP] - Carinik

Objavljeno: 09. 01. 2018 - 1:58


Saznajte više...