Galerija - U Sarajevu održan susret mladih koji imaju smještaj u redovničkim zajednicama