Pravilo za novi početak

 
Pravilo za novi početak

Predgovor

Svi smo članovi neke zajednice. Nova braća i nove sestre povremeno se pridružuju našim zajednicama. Ovo "Pravilo" napisano je za "redovničku" zajednicu, kakve su u povijesti Crkve uvijek postojale. No, poruka ovog Pravila upućena je jednostavnim muževima i ženama, mladima i starima u zajednici. Ono govori o jednostavnim putovima, ljudskim ili herojskim krepostima koje su potrebne da bismo mogli zajedno živjeti. Ono nas uči primanju i davanju. Neka ti tako ovo Pravilo progovori! Jer ono je doista kršćansko Pravilo puno ljubavi, razbora i ljudskosti.

Traženje Boga

Dragi brate,
ti želiš tražiti Boga cijelim svojim bićem
i ljubiti ga svim svojim srcem.

Ali, bila bi zabluda nadati se
da ga možeš dohvatiti.
Tvoje su ruke prekratke, 
tvoje oči preslabe,
tvoje srce i razum premaleni.

Boga tražiti
znači prije svega
dopustiti da te On nađe.
On je Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev.
On je Bog Isusa Krista.
On je tvoj Bog
ne zato što je ON tvoj
nego zato što si ti njegov.

Izabrati Boga znači
biti svjestan činjenice
da te On pozna i ljubi
na način koji nadilazi
sve ono što ljudi
mogu o tom zamisliti,
da si ljubljen
prije nego što je itko na tebe mislio
ili izgovorio tvoje ime.

Izabrati Boga znači
u vjeri mu se predati.
Gradi svoj život na toj vjeri
kao na nevidljivom temelju.
Dopusti da te ta vjera nosi
kao što majka
nosi dijete u svojoj utrobi.

I zato
ne govori o Bogu previše,
nego živi
u uvjerenju da je ON upisao tvoje ime
u dlan svoje ruke.

Vrši svoju ljudsku zadaću
u opuštenoj sigurnosti
da te ništa na svijetu ne može rastaviti
od Božje ljubavi prema tebi.

U Isusu iz Nazareta
pokazuje Bog na poseban način
kako neumorno traži čovjeka
i kako se sav posvetio čovjekovoj sreći.

U Isusu iz Nazareta
pokazuje Čovjek
kako možemo potpuno pripadati Bogu,
koliko slobode i ljudskosti,
koliko hrabrosti i samozataje
može pokazati čovjek
kada doživi da ga je Bog pronašao
i kad se Bogu potpuno preda.
U Njegovoj je sudbini
i za tebe zacrtan put u budućnost
kroz grijeh i smrt
u zajedništvo ljubavi,
u neprolaznu slavu
i u život.

Vjerom ćeš upoznati svoga Boga
u djelima ruku njegovih,
najprije u ljudima,
u ljudima stvorenima na sliku
i priliku Božju,
i nadasve u ljubavi
koja je Isus.

Pa ako i ne primiš od Njega
nikakav izvanjski znak,
ni jednu izričitu riječ,
ipak ćeš ga spoznati.
Čak je i njegova "odsutnost"
puna otajstva njegove neizmjerne
veličine.

On ti može pomoći
da ne ideš za djelima ruku svojih
i da im ne služiš.

Zato nikada ne gubi hrabrost,
nego ga i dalje traži
u svim stvarima,
u svim ljudima
- svi su oni zalog
da ćeš ga konačno naći.

Čezni za gledanjem Boga licem u lice.
Kao zora siguran je njegov dolazak,
pouzdan kao kasna jesenja kiša.
Ostaneš li u ljubavi,
ostat ćeš u Bogu
i nećeš više hodati u tami.
Živi dakle u radosti i nadi,
bez bojazni i straha,
u miru sa sobom i sa svijetom,
u trajnom strahopoštovanju i zahvalnosti.
Jer, Božja dobrota prema tebi vječna je.

Isusa slijediti

Nasljedovati Isusa
ne znači ropski oponašati njegov život,
nego učiniti svojim njegov životni izbor
na izvoru svojih vlastitih snaga,
na onom mjestu gdje ti jesi.
To znači živjeti one vrednote
za koje je Isus
živio i umro.

To znači ići putem kojim je On išao
i shvaćati sve stvari kao što je On shvaćao.

Ako postoji nešto
u čemu odsijeva takav život i put,
u čemu se najjače objavljuje Bog,
to je zacijelo stvarnost ljubavi.
Ti si netko
samo ako ljubiš;
i samo ono ostaje
što je u tvom životu postalo ljubav.
A što je ljubav
možeš naučiti od Isusa.

On je onaj koji je najviše ljubio.
On će te poučiti
kako će drugi postati tvoje središte.
Jer nitko nema veće ljubavi
od onoga koji polaže život svoj
za svoje prijatelje.
On će te poučiti
kako možeš u sebi stvoriti
neomeđen prostor drugima.
Ponuda i otvorenost:
"Dođite k meni
svi koji ste umorni i opterećeni,
i ja ću vas odmoriti."

Tako bi svaki dan postajao ljubav.
Pretvori sve svoje snage,
sve svoje mogućnosti,
u nesebični dar drugima.

Tada ćeš se iznutra izmijeniti,
a po tebi će
prodrijeti u svijet Kraljevstvo Božje.
Ti si pozvan na bolje nasljedovanje Isusa.
Pođi s Njim na put u Jeruzalem,
u grad patnje i proslave.
S njime ćeš sve žrtvovati
za dolazak Kraljevstva. 

Na tom si putu pozvan
da budeš zadnji od svih,
a ne učitelj,
da poneseš tuđi teret,
a ne da svoj naprtiš drugima,
da slobodu daruješ
umjesto da je oduzimaš,
siromašan da budeš obogativši druge,
da na se uzmeš križ
i tako drugima doneseš radost,
da umreš kako bi drugi živjeli.
To je tajna Evanđelja
o kojoj možeš uglavnom šutjeti.
Evanđelje će biti zamjetljivo i vjerodostojno
samo onda ako ga ti živiš. 

Tako imaj Isusa Krista pred očima.
Ne oklijevaj krenuti onamo
kamo te on vodi,
ne ostani ondje gdje si sada i ne obaziri se;
radije preži za onim što je pred tobom. 

Udovi istoga Tijela

Zajednica je prvo mjesto
u kojem ćeš živjeti Kraljevstvo Božje.
Ona je jedno od bezbrojnih mjesta
gdje se sabire novo čovječanstvo:
ljudi međusobno u miru i opraštanju,
u pravednosti i radosti,
u slavljenju Boga i
zahvalni svijetu;
ljudi kojima je Bog Kralj.
Vi ćete kao udovi jednoga tijela
jedan drugom služiti i izgrađivati se. 

Prihvati zahvalno braću
koju ti Bog daje
da zajedno s njima ideš putom.
Tvoja je zadaća služiti drugima i
izgrađivati ih
kao udove jednoga te istog tijela. 

Onoliko koliko dopustiš
da te ispuni Božji Duh
i koliko si spreman umrijeti
da bi drugi živjeli,
toliko ćeš urastati u jedinstvo
i sve ćeš bolje odražavati
Lice Kristovo.

I onoliko koliko ste
svi zajedno spremni umrijeti
da bi drugi živjeli,
bit će tvoja zajednica spremna
za dolazak Kraljevstva Božjega. 

Odreci se svih zahtjeva
i na zadržavaj se duže na samom sebi.
Trajno se obraćaj svojoj braći
i predaj se u ruke Božje.
Daruj umjesto da zahtijevaš,
imaj povjerenja u druge
umjesto da ga tražiš,
služi umjesto da ti služe,
blagoslivljaj umjesto da proklinješ.
I znaj, pa i kad sve dobro učiniš,
još uvijek si nedostojan sluga. 

Budi i pažljiv prema drugima,
ali ne da bi njima vladao ili ih iskoristio,
nego da bi ih usrećio
skrovito i djelotvorno,
izgrađujući ih blagodatima vjere i ljubavi.
No i ti primi bratsku pomoć
koja ti je potrebna. 

Budi i zahvalan za bezbroj darova
i za različitost osoba.
Ako svoje vlastite mogućnosti i poglede
stavljaš braći na službu,
bit će vaše jedinstvo čvršće i bogatije
i stvorit ćete prostor
u kojemu ima mjesta za svakog. 

Mnogolikost nije cilj
nego sredstvo koje jača jedinstvo
i potiče drugoga da donese više ploda. 

Ne budi zadovoljan s nesavršenim,
ali budi svjestan
da je Bog s nama strpljiv.
Slijedi takav napredak i razvitak
da svi mogu uhvatiti korak
i nikad ne oklijevaj krenuti
na put
ako zajednica – poslušna Evanđelju –
kreće u neku novu budućnost. 

Potrudi se slušati drugoga
i razumjeti ga.
Iznesi svoje mišljenje, ako je korisno,
bez lažne poniznosti ili tvrdoglavosti.
Govori tako
da možeš čuti ono što drugi kaže,
te tako i on može spremno poslušati tebe.
Govoriš li ili šutiš,
neka sve izlazi iz mira Gospodnjega. 

Ne osvećuj se, ni u mislima.
Izbjegavaj svaku sklonost
potištenosti i žalosti –
one su smrt za tvoju dušu.
Traži svjetlo u svim stvarima
i u svim ljudima;
a tvoju će noć obasjati
bezbroj zvijezda,
dok se jednom ne pomoli
Sunce pravde
u tvom srcu
i dok ne svane jutro koje ne pozna večeri.

Tvoja vjera i ljubav
moraju se neprestano obnavljati,
tvoje slabosti i pogreške
neprestano ispravljati.
Ne plaši se iskrenosti
prema svojoj braći.
Izaberi među njima sigurnoga
i sposobnog vođu,
koji će ti pomoći da napreduješ
na putu Gospodnjem.
Ne razočaraj povjerenje
koje ti je netko iskazao.
Budi pristupačan i milosrdan,
ne otpravi nikoga praznih ruku.
Možeš ponuditi barem svoje vrijeme
i svoju strpljivost
svoju naklonost i svoju molitvu. 

Tvoja zajednica ne ovisi
o starosti i broju.
Uistinu je vrijedno
 – ono što tvojoj zajednici daje blagoslov –
vaše uzajamno susretanje
u Duhu Isusa Krista.
Samo od njega dolazi spas.
Imaj veliko strahopoštovanje
pred starijima u zajednici. 

Ne žalosti ih
svojom riječju ili ponašanjem.
Pokaži razumijevanje za njihove slabosti
i za njihovu nemoć
– ti nadograđuješ na ono što su oni započeli. 

Svako tijelo treba imati glavu,
svaki krug središte.
Primi radosno onoga
koji obnaša tu zasebnu službu.
Njemu je potrebna
– više nego svima drugima –
tvoja pomoć i tvoje smilovanje.
U njemu gledaj Gospodinovu nazočnost,
ne poradi njegovih ljudskih vrlina
ili njegovih sposobnosti za vođenje drugih,
nego zbog njegova posebnog poziva
i milosti.

U tvom životu
neka je svemu pokretač ljubav,
neka je ona svemu i cilj. 

Zavjeti kojima se obvezuješ,
tvoj su sasvim osobni put
kojime ostvaruješ svoju ljubav
prema Bogu i čovjeku. 

Radi Kraljevstva nebeskoga

Tvoje obećanje
da ćeš radi Kraljevstva Božjega
ostati izvan braka,
uvest će te u Isusovu napuštenost na križu
i otkrit će ti životnu osamljenost
svakog čovjeka.
Isus ti ujedno nudi
da s njim izgradiš zajedništvo
te da među svim ljudima izgrađuješ
kraljevstvo ljubavi. 

Ne ulazeći u brak
ti prekidaš krug rađanja i umiranja;
tako započinješ novi način života
u nepropadljivosti novorođenog pokoljenja
i neslućenoj plodnosti Kraljevstva Božjega. 

Ne ženiti se
ne znači odbaciti ljubav;
nije to ni prezir tijela ili strah od braka.
Tvojoj ljubavi to daruje
novu, bezgraničnu plodnost Kraljevstva. 

Po tome si pozvan
biti svjedokom i izvorom ljubavi,
ohrabrenje svima onima
koji traže pravi lik ljubavi.

Time se suprotstavljaš
svakom jednostranom
poistovjećivanju ljubavi i spolnosti. 

U tome ćeš samo onda uspjeti
budeš li u svojoj dubini
usidren u Bogu,
kao što Isus za sebe svjedoči:
Otac i ja jedno smo.
U Njemu ćeš naći ljubav
koja nadilazi svaku ljudsku predodžbu. 

Ujedno ćeš morati biti čovjek zajednice.
Čuvaj se da se kao čovjek ne usamiš.
Budi otvoren radostima
zajedničkoga bratskog života;
potiči u svom životu
zdravi razvoj svojih osjećaja
i ljudske topline. 

Budi uvijek prvi, kad je ljubav u pitanju;
i budi vjeran toj ljubavi
i onda kada ti se ne uzvraća.
Ne postavljaj nikakve uvjete.
Budi zahvalan i slavi Boga
kad primijetiš da si voljen.

Tako će tvoj život biti umiranje
raširenih ruku i otvorena srca,
nalik na tvoga Raspetog Gospodina.
A tvoje umiranje rađati će život,
kao što sjeme, umirući sámo u zemlji,
donosi novi život.

Pozvani na slobodu

Nasljedovanje Isusa
zahtijeva od tebe prije svega
poslušnost njegovu Evanđelju.

Moraš dopustiti da te ta Riječ ispituje
osobno i u zajednici,
a tvoje vladanje
treba se ravnati prema toj Riječi.
Tada ćeš otkriti istinu
koja te u korijenu oslobađa,
i solidarnost
koja tvoju zajednicu čini životvornim
darom za sve.

Poslušnost od tebe zahtijeva također
da poslušaš bližnjega,
i to ne samo u onom što on govori,
nego i u onom što on jest.
Tako ćeš započeti život
koji tvoga brata ne ugnjetava,
njime ne vlada,
niti ga zbunjuje,
nego mu pomaže da bude ono što jest
i vodi ga u slobodu.
Krist je bio poslušan
do smrti,
da mi možemo postati slobodni ljudi.
On postade najmanji među mrtvima
da mi imamo život.

Zato ne strahuj
da će tvoja poslušnost Evanđelju
i tvoje slušanje drugoga
osiromašiti tvoju osobnost
ili umanjiti tvoju odgovornost.

Ona te, naprotiv, potiče
da odgovorno živiš svoje susrete s drugima.

Nikad ne čini pogrešku
misleći da možeš svojim naprezanjem
dohvatiti slobodu.
Ona je nešto što drugima daješ
i što ti sam od drugih primaš.

Ni zakoni ni pravila.
ni terapija ni diskusija,
ne mogu dovesti u red našu zajednicu
niti je učiniti plodnom,
ako Duh Isusov u njoj nije nazočan
kao Učitelj.

U zajednici će biti uvijek netko
tko vrši službu autoriteta.
Njegov je prvi zadatak
poticati jedinstvo
među braćom
i rast zajednice u vjernosti njezinu poslanju.
Njegov autoritet izgrađuje zajednicu,
a on ujedno ima samo onoliko autoriteta
koliko si ti spreman slušati ga.

Za potpuni razvitak darova
svakoga pojedinog
potrebna je prilagodljiva,
a ipak jasna
struktura;
tako ostaje sačuvan
prostor zajedničkog života.
Ne stoji tijelo bez oslonca kralježnice,
ni rijeka bez nasipa i obale.
Svim srcem prioni uza propise
koji su doneseni;
tada braća neće uzalud
računati s tobom,
a ti ćeš se moći potpuno pouzdati u braću.
U poslušnosti braći i Evanđelju
otkrit ćeš svoju unutarnju slobodu
koja te osposobljava
za uočavanje potreba svijeta
– ne poistovjećujući se površno s nekakvim
posebnim grupama ili stvarima –
i za osobno zalaganje sebe samoga za njih.

Čovjekova sloboda
ugrožena je danas više nego ikad prije.
Suprotstavi se svemu
što ugnjetava čovjeka.
Oslobodi se svijeta
koji traži samo zadovoljstvo i posjedovanje
te potiči braću da dijele s tobom
tvoju slobodu.

Suprotstavi se svemu
što čovjeka zarobljava
politički, ekonomski, društveno.
Ti nemaš što izgubiti.

Bez sumnje, primijetit ćeš
da je čovjek u sebi
sklon grijehu,
toj kratkovidnoj podložnosti samome sebi.

Svojim korjenitim predanjem Bogu
oslobodit ćeš se toga
i postat ćeš osloboditelj drugih ljudi,
blagi lahor onima koje susretneš,
sluga sviju,
izvor života, iščekivanja
i nade.

Da se mi obogatimo

Pripravan si sve što imaš
staviti drugima na raspolaganje.
Čezneš za siromaštvom,
ali ne radi njega samoga,
ni iz prezira ili straha
pred dobrim stvarima koje Bog daje,
nego zato što hoćeš nešto pridonijeti
otklanjanju siromaštva u svijetu
te želiš i svoj posjed staviti na raspolaganje.

Sjeti se riječi sv. Pavla:
"Poznata vam je milost
Gospodina našega Isusa Krista,
koji, iako bogat,
radi vas posta siromašan,
da se njegovim siromaštvom
obogatite."

Zajednica je mjesto
gdje danomice dijeliš
bogatstvo i siromaštvo,
jakost i slabost,
brige i radost,
uspijeh i neuspjeh.
U takvoj se zajednici može
razvijati nešto od onoga jedinstva
koje vlada
između Krista i njegova Oca:
"Sve moje tvoje je,
i tvoje moje...".

Živi kao siromah,
ne ističući svoje siromaštvo.
Budi na strani siromašnih,
gdje god oni živjeli ili radili.
Tvoja ljubav najprije
pripada zadnjima u društvu.
Ne prianjaj uz bogate
i moćnike ovoga svijeta.
Oslobodi se sklonosti
obožavanja velikih
i utjecajnih ljudi.
Inače ćeš izopačiti sliku Crkve.

Uzdaj se u Boga,
iščekujući od njega milosrđe
i sve drugo što ti je potrebno.
Nadasve neka tvoje bogatstvo
bude Isus,
tvoj biser – za koji daješ sve –
tvoje blago na nebu.

U svemu se kloni romantičnosti;
sudjeluj u dnevnom radu
za svagdanji kruh
ne navezujući srce
na ono što pri tome zaradiš.

Tako će ti biti moguće
pomoći mnogim ljudima
i ujedno odbaciti svaki oblik
materijalizma i snobizma.

Ne misli da se siromaštvo
odnosi samo na velike stvari.
Oslobodi se zavisti,
utrke za uspjehom,
pažljivo postupaj sa stvarima
koje spadaju u zajednički posjed.
Budi budan i povučen,
ne čekaj s davanjem
dok te izričito za nešto ne zamole.

Ne misli niti da se siromaštvo
sastoji samo u malim stvarima.
Dijeli s cijelim svijetom.
Širokogrudan doprinos
uklanjanju siromaštva
bolji je od nekoga malog priloga;
a promišljeno i djelotvorno nastojanje
u borbi protiv uzroka siromaštva
bolje je od milostinje.

Promisli također
koliko toga i tebi nedostaje;
budi svjestan i svoga vlastitog siromaštva,
usudi se pružiti ruku
da od drugih primiš
i da od njih učiš.

Lomiti kruh

Milošću Božjom pozvan si u život
koji u svemu pokreće Euharistija.
Dnevno moraš rasti
u razumijevanju tog otajstva
i u većoj ljubavi prema Gospodinu
koji se u njemu daruje.
Slavljenje Euharistije
središte je tvoga života.
Ona je vrhunski izraz
i najveća pomoć
tvom životu u zajednici.
Ona je početak i svršetak tvoga rada,
izvor i ispunjenje tvoga služenja Bogu.

Kada slaviš Kristov spomen-čin,
zahvaljuj Bogu
za njegova bezbrojna dobročinstva.
Ne posustani u slavljenju Krista
jednog srca i jednim glasom
sa svojom braćom
i s cijelom Crkvom.
Budi u duhu jedinstva i ljubavi,
jer dijeliš sa svojom braćom isti Kruh,
isti Kalež.

Slavlje Euharistije
bilo bi tek romantični ili estetski osjećaj
ako bi zaboravio
da joj je središte
Isusovo predanje za mnoge.
Tvoje predanje drugima
temelj je tvoje zajednice.
Sjedini se tada s Gospodinom,
kao plodan i ugodan dar
za život svijeta.

Stoga budi pripravan
lomiti kruh svoga života
siromašnima i gladnima cijeloga svijeta.
Ne zadržavaj ništa za sebe,
nego dijeli s drugima sve
što si primio od Božje dobrote.

U euharistijskom Kruhu
i u Čaši blagoslovnoj
objavljuje se Kristova nazočnost
na najplodniji način.

Neka tvoj život prožima
veliko čašćenje toga otajstva vjere.
Razlog tvoga klanjanja neka bude
ljubav i divljenje pred beskrajnom,
nježnom Božjom veličinom,
pred neistraživom dubinom dara Kristova.
Neka ti njegova hvala
bude uvijek na ustima.

Život koji izvire iz Euharistije
zahtijeva od tebe uvijek iznova
naviještanje značenja i veličine tog otajstva.

Ti si napose pozvan da u sebi dopustiš
tom Sakramentu
da bude potpuno djelotvoran
u jedinstvu, bratstvu i služenju.
Jedinstvo svih kršćana
i svih ljudi mora ti postati željom srca.
Uvijek traži ono što sjedinjuje
i svladavaj sve što ljude
međusobno udaljava i dijeli.

Svojim zvanjem ti imaš pravo
živjeti euharistijsko otajstvo
u punini.
Ne odbacuj ono
što Crkva uči vjerovati
i ne prihvaćaj ništa što bi moglo
potamniti puno značenje toga Sakramenta.

Kristu Gospodinu,
koji je u svojim darovima uvijek prisutan,
možeš prinijeti i klanjanje svojim životom.

Sav tvoj život mora biti bogoslužje
u Duhu i u Istini,
tvoje cijelo postojanje
slavlje i klanjanje prisutnosti Božjoj,
tvoj se život mora izliti
u molitvi i klanjanju
pred Euharistijom,
i ondje će opet zadobiti svježu snagu.
Tako podaj slavu Ocu
po Njemu, s Njime i u Njemu.

Euharistija te vodi Kristovim putem.
Ona te unosi u njegovu otkupiteljsku smrt
i daje ti i udjela
u veličanstvenom potpunom predanju.
I već prosijava kroza nj svjetlo uskrsnuća,
svjetlo novog stvaranja.
Kada god sjediš
za stolom s Uskrslim Kristom
to je uvijek prvi dan u tjednu,
rano ujutro, još za mraka.

Molitva

Sam će te lsus Gospodin
poučavati kako trebaš moliti.
On je stvarateljska Riječ
koju možeš primiti
u tišinu svoga srca
i u plodnom tlu svoga života.
Pažljivo osluškuj što ti on želi reći;
brz budi u ispunjavanju svega
što On od tebe želi;
njegov ti je Duh obećan,
on će tvoj neznatan napor
odnijeti pred prijestolje milosti
i u blizinu Boga Živoga.

Stoga tvoja molitva nije prije svega dužnost,
nego povlaštenost;
ona je prije dar nego li poteškoća
ili proizvod tvoga vlastitog napora.

Ne muči se zato odviše
tražeći dobre misli ili riječi
nego boravi pažljivo pred Bogom
u poniznosti i iščekivanju,
u čežnji i čistoći srca,
pun radosti i nade.

Tvoja će molitva
poprimiti raznovrsne oblike
jer je ona jeka tvoga života,
i odsjaj beskrajne svjetlosti
u kojoj prebiva Bog.

Ponekad ćeš kušati i vidjeti
kako je dobar Gospodin.
Tada se raduj i podaj mu svaku čast,
jer je njegova dobrota prema tebi
neizmjerna.
Ponekad ćeš u molitvi biti suh i bez radosti,
sličan zemlji isušenoj ili praznom bunaru,
ali prihvatiš li to strpljivo
i obgrliš s ljubavlju,
tvoja će žeđ i tvoja bespomoćnost
biti tvoja najbolja molitva.

Ponekad će ti molitva pribaviti iskustvo
beskrajne udaljenosti
koja te dijeli od Boga.
Ponekad će se tvoj bitak
i Njegova punina
prelijevati jedno u drugo.

Ponekad ćeš samo tijelom, rukama
i očima moći moliti.
Ponekad će tvoja molitva napustiti
riječi i slike
kako bi se usmjerio samo na Boga.
Ponekad nećeš biti ni za što sposoban
nego da svoj čitav život i sve što je u tebi
doneseš pred Boga.
Svaki čas nudi svoju vlastitu priliku
za pravu molitvu.

Ne plaši se dnevno odvojiti
dobar dio vremena
za svoju molitvu.
To je tvoje zvanje.
Tako će tvoja revnost za kraljevstvo Božje
i tvoja raspoloživost prema braći
još više porasti.
Sjeti se da je molitva uspješnija
od svega što svojim radom
možeš postići.
Gospodin kaže da postoji zlo
koje se može samo postom i molitvom
izagnati.

Tako se uvijek iznova
prihvati molitve.
Ne čekaj nikada da osjetiš potrebu za njom.
Bog će često sam dovesti do dobra svršetka,
ondje gdje ti ustrajno
uvijek iznova započinješ.
Drži se određenog načina molitve,
ako ti je način potreban.
Uči od svoje braće
i promatraj kako su molili sveci Božji.

Ako moliš u zajednici,
otkrit ćeš široke vidike svake molitve.
Raduj se sastanku sa svojom braćom
u Gospodnjoj blizini,
gledajući s njima prema Ocu Svjetlosti.
Dopusti da te nosi ritam molitve
u miru i radosti posve novog svijeta.
Dopusti da rane, što te svaki dan bole,
blagotvorno liječi hvaljenje Boga.
Neka te obnovi
u tvojoj vjeri, nadi i ljubavi
Riječ koja ti nadolazi.

Ne dopusti da te rastresaju sporedne stvari.
Pokušaj razumjeti Božju riječ
makar i iz usta slabog čitača.
Ne zbunjuj se zbog brata koji krivo pjeva!
Oblici su onoliko značajni koliko
umijemo iza njih gledati.

Ne moli da ti se svijet divi,
ni da privučeš na sebe tuđe poglede.
Moli tako da Boga slaviš
i hvališ njegovo Sveto Ime.
Sjedini se s neprestanom molitvom
Crkve zemaljske i nebeske.
Znaj da tvojim ustima i tvojim srcem
sve stvorenje naviješta slavu Božju
i čeka otkupljenje u Gospodinu.

Tako će tvoj život hraniti molitva
i biti će ispunjen traženjem Boga.
Ti ćeš moći dijeliti
ne obazirući se na plaću
i svaki ćeš dan ispuniti volju Božju.
Založit ćeš se srcem i dušom
u borbi protiv sila Zloga
te ćeš izgrađivati radosno
i nepokolebljivom nadom
novo čovječanstvo
za koje je Isus
dao svoj život i prolio svoju krv.
Molitva i rad
djelotvorno su sada ujedinjeni.

Žetva je velika

Tvoj je prvi zadatak
surađivati u izgradnji bratske zajednice.
To je uvjet i plod onoga
što slavimo u Euharistiji.
I u tvojoj će se zajednici
ostvariti novo čovječanstvo,
u njoj će biti izliječena i posvećena
zamršena rascjepkanost našeg postojanja
i ljudskog društva.

Tvoja zajednica
nije sebi samoj svrha.
Ako je uistinu evanđeoska,
upućivat će te i oslobađati
za službu narodu Božjemu.
Ona je već po sebi samoj
djelatan sudionik
u ostvarivanju Kraljevstva.

Bog će te nukati
da po zajednici učiniš djelotvornom
njegovu poruku o izmirenju
i jedinstvu svih ljudi.
Radost i bol svih ljudi
koje dnevno susrećeš,
odjekivat će u tvojim molitvama
među braćom ili u samoći.
Tvoje je zvanje biti u svijetu,
ali ne i od svijeta.
Izgubi li sol svoj okus,
ničemu ne služi.
Ne odbijaj stoga svijet
i ne udaljuj se od ljudi
nego ih ljubi,
kako je to činio Isus Spasitelj.

Ali tamo gdje vlada oholost života,
požuda očiju i požuda tijela,
bijeg je jedini izlaz.
Budeš li visoko vrednovao taj svijet,
ne možeš biti prijatelj Božji.

Tvoja jedina težnja neka bude
naviještanje Kristova Evanđelja
slobode, pravde i ljubavi
–  riječju i djelom.
Uloži u to najdjelotvornija sredstva
ne misleći pri tom da ona mogu
nadomjestiti milost Božju.

Ne misli da trebaš birati između
naglosti i bezvoljnosti.
Gospodin ti pokazuje put
konstruktivnog i milosrdnog zalaganja.
Slobodan si činiti ono što želiš.
Možeš živjeti
i biti svjedok Isusa Krista
u svakom poslu.
Otkrij sebi
najplodonosnije polje.
Zalaži se i budi stvaralac.

Bog blagoslivlja rizike
u koje se ulazi radi Njega.
Kad odabireš neki posao,
neka te vodi misao na posljedice
koje one imaju na tvoj život u zajednici
i na ono što je potrebno mjesnoj Crkvi.
Prednost daj onom poslu
kojim ćeš najviše koristiti zajednici
i u kojem će te zajednica
najdjelotvornije moći podupirati.
Zato dopusti da te drugi u tom savjetuju.
Tako ćeš predusresti nepotrebne sukobe
te izbjeći napasti da tražiš samog sebe
ili da izgubiš iz vida cilj.

U poslu nisi nikad sam.
Znanje, pogledi, iskustva braće
kao i susreti s njima
mogu ti biti korisni.
Zalaži se sa svima zajedno
i zanimaj se za posao ostale braće.

Ljubav Kristova ti neće dati mira.
Tvoj posao nije bijeg u aktivnost
nego tvoj udio u izgradnji
tijela Kristova.
To ćeš moći činiti samo na temelju
prisnog sjedinjenja s Njime,
u čistoći srca i nesebičnosti.

Nije potrebno da svoj posao
činiš po nekom točno određenom nacrtu
ili prema nekom radnom ugovoru.
Zajednica ti daruje
dragocjenu mogućnost
da se slobodno založiš
i razviješ svoje vlastite inicijative
za napredak Kraljevstva Božjega.

Ako misliš da si pozvan
u đakonsku ili svećeničku službu,
tada čezneš za nečim uzvišenim.
Smatraj to velikim izabranjem,
odgovornim poslanjem.
Tvoj će zadatak biti
da vodiš povjerene ti ljude
u Ime Gospodnje
i da ih poučavaš,
da ih posvećuješ
i u Duhu izgrađuješ.
To pretpostavlja
poslušno jedinstvo s biskupom
i kolegijalno jedinstvo
s ostalim svećenicima.

Ako si pozvan za đakona ili svećenika,
to znači za tebe
novi poziv na svetost
i ljubav prema Gospodinu
i njegovu narodu.

Tijelo Kristovo

Isusov put
vodi k sjedinjenju sa svim ljudima.
Njegova trajna nazočnost u Crkvi
temelj je sveobuhvatnog
bratstva u svijetu,
prema volji Očevoj.

Ljubi Crkvu kao sam Gospodin.
Ona je, iako i opterećena slabošću
i grešnošću duge povijesti,
sredstvo Njegova Kraljevstva,
Njegovo djelo za spasenje svijeta,
klica novog stvaranja.

Budi solidaran
sa svom svojom braćom
i sestrama u vjeri.
Jedno krštenje i jedna Euharistija
vidljivi su znaci toga jedinstva.

Misli napose na one
koje svijet progoni
radi njihove vjere
i radi njihova traženja pravde.

Tvoja ljubav prema Crkvi
prepoznavat će se
u vjernom jedinstvu sa Svetim Ocem.
Njegovo je poslanje
učvršćivanje jedinstva
i izgradnja cijele Crkve.
Svako razdvajanje u tijelu
označava obostrano osiromašenje
i protivljenje volji Gospodnjoj.

Ako ljubiš Crkvu,
poštuj njezine ustanove i njezino poslanje.
Ono što je u njoj nečisto i beskorisno
treba više liječiti nego suzbijati,
više u patnji pročišćavati, nego napadati.

Uzmi sebi vremena
u kojemu ćeš otkriti Crkvu
kao predivno, duboko otajstvo
zajedništva u vjeri, nadi i ljubavi,
koje nadilazi sve ograde vremena i prostora.
Izgrađena na temelju apostola i proroka
Crkva nas čini
članovima Božje obitelji Svetih.

Crkva počinje živjeti u zajednici
u kojoj ti živiš,
ne toliko u svojim izvanjskim strukturama
nego u svom temeljnom obliku
– u bratstvu i u novom stvaranju.
Spominji se da tvoja zajednica prije svega
mora biti jedna i sveta,
katolička i apostolska.
Na taj ćeš način živjeti otajstvo Crkve
tu gdje upravo jesi.

Duhovni život

Živjeti duhovni život znači
živjeti od Duha Svetoga,
koji je Isusa uskrisio od mrtvih
i u svijetu započeo novo stvaranje.
Duh će u tebi donositi plodove
jednostavnosti i dobrostivosti,
skromnosti i radosti,
trijeznosti i dobrote.
On će ti darovati unutarnju slobodu
i tvoju ljubav dovesti do savršenosti.
On će načiniti od tebe novog čovjeka.

Nemoj se stoga uzaludno boriti
protiv sebe
i ne razdjeljuj samoga sebe
na dobroga i lošega.
Odupri se napasti
sjeckanja samog sebe,
umjesto toga usmjeri svoju pažnju
na Gospodina
i budi njemu posve otvoren.
U njegovu svjetlu prihvati samog sebe,
usmjeri se na poslanje
koje ti je ispuniti.

Duh Božji će te voditi
u nepodijeljenom predanju
Njemu i braći
i uvesti će te u jednostavnost.
On ti ne nameće program
nego ti daje priliku
da se predaješ ljubavi
iz sata u sat.
Tako duhovni život nije breme,
nego zvanje koje oslobađa.
To je prije ono što razvija jednostavnost,
nego li plod složenih metoda
i izvanrednih napora.

U posebnim prilikama može biti dobro
da sebi nametneš izvanrednu stegu.
Tvoj svagdašnji život
s tvojom braćom i s drugima,
u tvojoj službi,
u otvorenosti i vjernosti
redovni je oblik askeze;
ona je kako djelotvorna tako i dostatna.

Svaki dan provjeri
kako živiš u svjetlu Riječi Božje.
Dopusti da te ona ugrije kad se ohladiš,
dopusti da te ona ohrabri kad se razočaraš.
Nemoj biti samo slušatelj Riječi
– ti je moraš i izvršavati.
Blago tebi ako je dnevno promišljaš:
bit ćeš nalik stablu
zasađenu pokraj voda tekućica,
čije lišće nikad ne vene,
a svježe grane
uvijek nove plodove donose.

Duhovni život razvijat će se
samo u ozračju šutnje.
Smiri protivne glasove u sebi.
Stvori sa svojom braćom
ozračje tišine i šutnje
te ćete tako pomoći jedni drugima
u osluškivanju nazočnosti Božje.
To je ujedno i znak strahopoštovanja
prema tvojoj braći koja rade,
ili mole ili se odmaraju.
Ako si u vezi sa svijetom,
sigurno si uočio da bez unutarnje stege
ne možeš postati duhovan čovjek.
Ne daj da tobom ovlada nemir
koji je plod
prekomjernoga govora i brbljanja.

Budi izbirljiv
kad je riječ o ponudi
televizije, radija ili novina.
Izostane li vlastita kontrola
tvoje mašte i tvojih osjećaja,
potkopat ćeš svoju duhovnu snagu
i ograničiti svoje mogućnosti
da se istinski susretneš s drugima
i da ih voliš.

U crkvenim blagdanima nalazit ćeš
izvor mudrosti i duhovne radosti.
Godina je okrunjena znakovima Božje dobrote.
Slaveći zajedno s Crkvom,
tvoj će vlastiti život i tvoja patnja,
tvoje oduševljenje i tvoj posao,
tvoje umiranje i uskrsnuće
kao i tvoje čekanje Gospodina
postati značajni i važni.

Ne daj se zavesti mislima
da za pogreške i grijehe
nema oproštenja.
Gledaj kritički svoje vlastite slabosti,
ali znaj da je u Gospodina uvijek
punina otkupljenja.

Neka tvoj duhovni život ne bude statičan.
Putuj od oaze do oaze.
Pa i dok prolaziš pustinjom,
može ti Gospodin prostrti stol.
A u ognjenoj peći kušnje
bit će ON tvoje osvježenje i rashlada.

Marija

Marija će u tvom životu
imati posebno mjesto.
Ona se ne može rastaviti od Gospodina,
koji ju je odabrao
za svoju Zaručnicu i Majku.

Ona je nesebični prostor
u kojemu je Bog postao čovjekom;
ona je šutnja u kojoj se može čuti
Riječ Božja.
Ona je oslobođena žena, nikome podložna,
čak ni silama Zloga.
Ona je slika Crkve.
Njezino potpuno predanje i služenje
vodit će te Gospodinu.
Njezina vjera i vjernost
uzor su tvome životu.

Ona je prošla svim putovima
ljudskog postojanja;
kroz tamu i patnju,
dotičući bezdan samoće i boli.
Ona je neznatno stvorenje
u kojemu odsijava veličina Božja;
ona je siromašica
koju ispunja božansko bogatstvo.
Ona je puna milosti,
milosti za tebe.

Zaigraj dakle, pun radosti,
svoju ulogu u proroštvu Pisma:
"Od sada će me evo, svi naraštaji
zvati blaženom."

Dani i godine

Tvoj se život odvija u trajnoj izmjeni
iskustava i iščekivanja.
Ni dva dana nisu ista,
i ni jedna te godina ne ostavlja
nepromijenjenog.

Svakom je danu dosta njegove brige.
Kad polaziš na počinak,
utopi sve što je bilo
u milosrđe Božje.
Tu je sigurno zaštićeno.
Odvoji se od svega što se dogodilo
i za sve zahvaljuj.

Kada počinje dan,
budi uvjeren da možeš biti opet
tako čist i nov kao novo svjetlo
što se rađa.
To je kao uskrsnuće.
Prvi sat je najvažniji u danu.
Ne budi lijen,
nego s radošću pozdravi
nove mogućnosti
što ti ih Bog pruža.

U složenom svijetu današnjice
pokušaj se također držati
naravnoga životnog ritma.
Zajednički bi objedi
u tvome danu trebali biti časovi mira.
Shvati svoje susrete s braćom
kao vrhunce i kao sastavni dio
svoga života.

Večeri su odlična prilika
za razgovore i prijateljstvo,
za radost i odmor.
Ali i ovdje vrijedi pravilo
da toliko više primaš,
koliko više daješ.

Pripazi
da večeri ne produljuješ beskrajno.
Bude li to učestalo,
neće donijeti nikakvog ploda.
Ako posjećuješ prijatelje,
ne oduzimaj im san,
nego znaj svoj posjet
pravovremeno završiti.

Tvoj životni put
neće uvijek ostati isti.
Ima godina punih sreće
i godina punih patnje,
postoje godine obilja i godine siromaštva,
godine nade i razočaranja,
izgradnje i rušenja.
No, u hodu kroza sve,
Bog te čvrsto drži za ruku.

Postoje godine snage i godine slabosti,
godine sigurnosti i godine sumnje.
Sve je to dio života
i isplati se živjeti,
ne odustati dok sve ne bude dovršeno.
Tvoj rast neka nikad na prestane,
uvijek je moguća nova budućnost.
Čak i s one strane smrti
na te čeka novi početak
– pun veličanstva
koje ti je Bog pripravio
od postanka svijeta.

Kraj i početak

Ovo ti Pravilo ne bi trebalo biti teško.
Ono ne zahtijeva savršenost.
Ono ti želi pomoći da pronađeš
i doživiš
kako je velika sloboda na koju si pozvan
i kako je velika odgovornost
koju na sebe smiješ uzeti.
Budi ovom Pravilu već danas tako vjeran
da i sutra opet
možeš biti vjeran.

Kreni na put sa svojom braćom,
s brojnim Božjim narodom,
sa svim hodočasnicima
koji su na putu u kuću Očevu.
Idi svojim putem i pjevaj,
neka zvoni pjesma nade
na tvojim usnama
i u vatrenom srcu.
Sada pjevamo hodočasnički aleluja;
doskora će on postati aleluja-dovršenja,
aleluja Velike Subote s Bogom.
Sada bivaš posijan u tamu zemlje;
kad onaj dan dođe,
cvjetat ćeš u svjetlu
i toplini Božje vječnosti.

Kreni na put brate,
i mir bio s tobom
zauvijek.

_____________________________________________

Naslov nizozemskog izvornika: Regel foor een nieuwe broeder 

S njemačkog jezika prevela: S. Blaženka Perković

Poveznice: