Treba li se ulaskom u samostan prekinuti svaka veza s obitelji?

 

Ulaskom u samostan ne prekida se veza sa obitelji. Što više, povezuju se još jače na duhovni način preko molitve. Ne zanemaruje se niti održavanje kontakata bilo preko posjeta ili na drugi način, vodeći uvijek računa, kao i u svemu, o umjerenosti. Na poseban način i sama redovnička zajednica povezuje se u duhovnom prijateljstvu sa obiteljima svojih članova.

Poveznice: